2018.1.19.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Félévi felmérők

Kedd- magyar nyelv / mondatfajták, toldalékos szavak- val, -vel, -ba, -be, -ban, -ben, ellentétes jelentésű és rokon értelmű szavak, főnév- köznév, tulajdonnév, szóhalmazból főnevek kiválasztása, kiejtéstől eltérő helyesírású szavak /

Szerda- természetismeret / kis füzet /

Csütörtökön- matematika

2018.1.12.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: Ugorjunk árkot

Szlovák nyelv: ismételni a Tél témakört / hónapok, időjárás, természet, állatok, téli ünnepek, sportok, sporteszközök /

Matematika: MF 35./3., 4.

2018.1.11.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Magyar nyelv: Köznév, tulajdonnév TK.57./3. Holnap tollbamondást írunk!

Matematika: MF. 32./3., 33./2.+ szorzás, osztás ismétlése

Szlovák nyelv: ismétlés- sporteszközök megnevezése

Aki még nem rendezte a szülői bál jegyeket, kérem holnap reggel tegye meg! Köszönjük, aki a jegy megvásárlásával támogatja az iskolát.

2018.1.10.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: 54.-55.-56. oldal olvasni

Szlovák ny.: 46.o. Sane+ kérdésekre válaszolni, 48.o. Radovánky+ képekről mondatalkotás, sporteszközök megnevezése /hokejka, prilba.../

Természetismeret: ismétlés

Honismeret: ismétlés / kedden félévi felmérőt írunk/

Matematika: MF. 30./3., 5.

2017.12.22.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Szlovák nyelv: 45.o. Vianočný stromček fejből

Olvasás:53.o. olvasni, és a két népköltés közül az egyiket fejből meg kell tanulni

Magyar ny.: Mondatfajták ismétlése / mivel a karácsony előtt írt felmérők nem sikerültek, kedden újra írjuk, a feladatlap alapján lehet gyakorolni/

Honismeret: Téli ünnepek projekt készítés, aki még nem mutatta be

Természetismeret: Víz körforgása

Matematika: írásbeli HF nincs, de a szorzást, osztást, tájékozódást 1000-es számkörben nem elfelejteni!

Olvasónapló: leadás határideje január vége. Tetszőleges füzetet lehet választani, esetleg 4.o. is lehet majd ugyanezt folytatni. A tanulók vittek haza egy könyvet, mely elolvasása után meg kell írni az olvasónaplót. Az olvasónaplóban fel kell tüntetni:

Író neve:

Mű címe:

Illusztrálta:

Szereplők:

Rövid tartalom: / nem lemásolni a könyv hátlapjáról/

Mi tetszett a legjobban

A naplót rajzokkal, színes toll használatával lehet díszíteni. Jó munkát és kellemes olvasást.