2019.10.21.

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: ismétlés

Írás: kis o betűk a gyümölcsös gyakorlóban

Matematika: gyakorlóban az 5 szám írása / 4sor /

Szlovák ny.: A már átvett mondatokhoz Lastovičky odleteli. Listy padajú na zem. Listy sú žlté... Zvieratá sa chystajú na zimu. / Nem ragaszkodok ugyanígy a mondatokhoz, az a lényeg, hogy tudjon a két képről beszélni. /

2019.10.18. péntek

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: 30.-31.o.

Írás: kis írott o és ó betűt írtuk ma a MF, HF a gyümölcsös gyakorlóban a m betű kapcsolása  egy oldal / m betűs oldal után van /

Szlovák nyelv: 22.o. ismétlés + a 23.o. megneveztük mi van a képen: To je strom, veverička, jež, slimák. To sú lastovičky, listy.

Matematika: az iskolában megcsináltuk a MF 32.o. és a 33./1. Házi feladat a 33./ 2.-3.

Remélem, hétfőn már teljes létszámban leszünk, addig is kellemes hétvégét!

/ Tudom, hogy a pótolnivaló nagyon sok, ha valami elmarad, nem történik semmi, majd megcsináljátok. /

2019.10.17. csütörtök

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Szlovák ny.: 22.o. a tegnapihoz az új mondatok: Prší. Fúka vietor. Šarkan letí. Peter kričí.

Matematikából nincs HF, az iskolában ismétlő óra volt, feladatlapon dolgoztunk. A betegeket nem akarom ezzel terhelni, van fontosabb, amit kell pótolni, tehát nem küldtem senkinek.

Olvasás: ismétlés, nem vettünk új betűt, a gyakorló gyümölcsös füzetben dolgoztunk / í betűt követő oldalon, betűk kapcsolása/ HF a m betűs oldal / 6 sor, ha jól emlékszem/

 

2019.10.16. szerda

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Szlovák ny.: 22.o. kép: Čo je teraz? Teraz je jeseň. Čo je to? To je šarkan. To je lúka. Kto je to? To je chlapec. To je dievčatko. Ako sa volá? Volá sa ... To sú deti.

Olvasás: ismételni az átvett betűket, gyakorolni a kapcsolást, az órán a feladatlapon gyakoroltunk

Írás: az iskolában megcsináltuk a MF az m betűs oldalt, HF kis gyümölcsös gyakorló í betű

Környezetismeret: MF 9./3.a,  feladat- lap alján van az utasítás. Ebből felelni fogunk, el kell mondani a családtagok nevét / legalább a keresztnév / és ki mit szeret csinálni. A b, feladatot nem kell.

 

2019.10.15. kedd

Írta: Schimek Tamara. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: m betű összeolvasása a már tanult magánhangzókkal 29.o.

Írás: kis írott i a gyümölcsös gyakorlóban+ szépírás füzet 2 sor / a és i betű /

Matematika: MF 31.o., HF a gyakorlóban 4 sor 4-es szám

Szlovák nyelv: 21.o. új szavak, itt tanulgatjuk a Šošovička c. dalocskát, a képről elmondtuk a már tanult dolgokat- Kto je to? To je teta. Ako sa volá? Volá sa Zuzula. Čo je v kuchyni? Stôl, stolička, skriňa.