április 6. hétfő

Írta: Csizmadia Edina. Beküldve: Házi feladat

Sziasztok!

Megint egy újabb hét kezdődik. Ígérem rövid lesz, mert csütörtöktől húsvéti szünet.

Matek:  30.o/1,2,3  a fenti katicás felbontást nem kell figyelembe venni. Ha megy felbontás nélkül, akkor számolhatod annélkül is.

Olvasás: olvassátok el hangosan az irigy testvér című népmesét majd válaszoljatok a következő kérdésekre. A válaszokat írjátok le füzetbe!

 1. Írd fel a mese címét!
 2. Sorold fel a szereplőket!
 3. Mi akadt a szegényember hálójába?
 4. Mire jött rá a szegényember? Mi lett a karikából?
 5. Mit tanácsolt a felesége?
 6. Mit mondott a szegényember az ajtonállónak, mikor a palotához ért?
 7. Mit adott a király az ajándékért cserébe?
 8. Mit mondott a  szegény ember a kapzsi rokonnak, hogy mit  vitt a királynak?
 9. Erre mit tett a kapzsi rokon, mikor hazament és elmesélte a feleségének?
 10. A király örült az ajándéknak?
 11. Mi lett a kapzsi rokon büntetése?

 

Szlovák:mivel közeledik a húsvét, ezért visszatérünk a tankönyvben a 29.oldalra. Olvassátok el a 10. Versikét és szóban válaszoljatok a kérdésekre.

A 11.feladatot Je Veľká noc – másoljátok le a mondatokat és a versikét is a füzetbe. Egész a méhecskés szavakig. Azt már nem kell.

Környezet: szintén a húsvéti témával foglalkozunk. Tankönyv 94o. található. 

Egy kis érdekesség a 1,3 feladatok megoldásához. Ezt csak olvassátok el.

locsolkodás közép-európai húsvéti hagyomány. E szokás szerint húsvéthétfőn hajnaltól kezdve a fiúk vízzel, újabban csak illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat.

Egyes településeken nem volt jellemző a locsolkodás. A locsolással egyenértékű vesszőzés volt néhol szokásban. Az Észak-Dunántúl szlovák telepítésű falvaiban ma is élő népszokás. 4–6–8 vagy 9 fűzfavesszőszálból készült, sibának nevezett korbáccsal vesszőznek. Ezekben a falvakban ma már többnyire locsolnak is a korbácsolás után. 

A locsolókat bent a házban terített asztal várta, sütemények, bor, pálinka. Mind a locsolás, mind pedig a vesszőzés jutalma országszerte még a piros vagy hímes tojás. 

Napjainkban az illatos parfümféleséggellocsolóvers elmondásával kell kiérdemelni a jutalmul kapott festett hímes tojást.

Virágvasárnap

A tél végét, a tavasz közeledtét a virágvasárnap jelzi, mely a húsvét előtt egy héttel van. Virágvasárnap ünnepli az egyház Jézusnak szamáron való diadalmas jeruzsálemi bevonulását

Virágvasárnaphoz két jellegzetes leányszokás kapcsolódott

1.)A kiszehajtás- a lányok egy szalmabábut menyecskeruhába öltöztettek, majd végigvitték a falun, aztán levetkőztették, a szalmát pedig a vízbe dobták vagy elégették.

Öltöztetéséhez és viteléhez különböző hiedelmek fűződtek: aki öltözteti vagy elsőnek felkapja, hamarosan férjhez megy; ha véletlenül visszafordul a bábu, attól tartottak, hogy visszajön a betegség a faluba és elveri a határt a jég. Ahol a kiszét vízbe vetették, minden lány egy-egy szalmacsomót dobott a vízbe. Úgy hitték, akinek a szalmacsomója elúszik, még abban az esztendőben férjhez megy. Másutt a vizes szalmacsomóval dörgölték az arcukat, hogy ne legyenek szeplősek és egészségesek maradjanak.

 

2.)A kiszehajtás után a villőzés következett. A lányok feldíszített, villőnek nevezett fűzfaágakkal sorra járták a falut. A villőzés fő kelléke a különböző nagyságú villőág. Fehér szalagokkal és kifújt tojásokkal díszítették.
A 8–10 fős csoportok egyetlen villőfát vittek magukkal. Más helyeken viszont valamennyi lány kezében volt kisebb villőág. A tél kivitelét, illetve a tavasz behozatalát jelképezik.

Nagycsütörtök

A keresztény hagyomány szerint az utolsó vacsora napja, amikor Jézus búcsút vett tanítványaitól és felkészült az áldozatra. 

Nagycsütörtököt zöldcsütörtöknek is nevezték, sokfelé friss sóskát, spenótot, vagy éppen csalánt főztek, s az a hiedelem járta, hogy így jobb lesz a termés.

Nagypéntek

A keresztény felekezetek szerint a húsvét előtti péntek. Ezen a napon emlékeznek meg Jézus Krisztus kereszthaláláról.

Időjárással kapcsolatos jóslások is kapcsolódnak ehhez a naphoz. Eső esetén jó tavaszt jósolnak, de ha nagypénteken szép az idő, akkor üszkös, rossz termés lesz.A víz különösen jelentős volt ezen a napon, tisztító erővel bírt.

Nagyszombat

A húsvéti örömünnep kezdete. Este kezdődik az ünnep a tűzszenteléssel A katolikusoknál, maga az új tűz a feltámadott élet jelképe. 

Húsvétvasárnap

A húsvét napjainkban a keresztények legfontosabb ünnepe, de a valláson kívül is a tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is. 

Húsvéthétfő

A Húsvét Jézus Krisztus feltámadásának ünnepe.

Húsvét két legnépszerűbb szokása az öntözés és a tojásfestés.