Kedd - szept. 17.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Magyar ny.: Elválasztás TK  8. - 9.o. Szabályokat megtanulni: Minden szó annyi szótagra bontható, ahány magánhangzó van benne. Az egy szótagú szavakat nem  lehet elválasztani.  + HF 9.o./2 a, b

Fogalmazás: TK 98.o/ 1 a feladatot megoldottuk, csak szóban kérem mondatokat alkotni a képről az összegyűjtött szavak felhasználásával.

Olvasás: Olvasmányok ismétlése + 13.o. szólások és közmondások - átolvasni, megjegyezni néhányat. HF a MF 10.o./1. befejezni 

Szlovák: Rozvrh hodín - tanulgatni a tantárgyak neveit, majd képes órarend segítségével tudni elmondani az órarendet, leolvasni melyik nap milyen órája van, pl.: V pondelok prvá hodina je matematika, druhá hodina je slovenský jazyk atď. + TK 14.o. Školské potreby  - vedieť pomenovať. HF a feladatlapon pótolni a hiányzó órák nevét a táblázatba.

Matek: Ismétlés ¨sszeadás és kivonás 100-ig tízes átlépéssel HF feladatlapon az írásban számolásnál a 2., 3., 4. sorok összeadásai!

Természetismeret: Nem tudni mikor kapjuk meg a tankönyveket. Addig is sokat fogunk írni a füzetbe, amit meg kell tanulni. Nem írhatunk le mindent szóról szóra, arra nincs idő, ezért a leírtakat néha ki kell egészíteni. Ma is használtunk rövidítéseket HÁ = halmazállapot, köszönöm a megértésüket.