Péntek - szept. 20.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: TK 14.o. olvasmánya + MF 12.o. /1., 2. megoldottuk  és a 3.feladatot csak szóban /, esetleg aláhúzni aTK-ben ceruzával /, majd az órán írjuk meg.

Honismeret: A munkáltató tankönyv 2.oldal tananyag és 3.o./1.,2., 3., 

Szlovák: Rozvrh hodín, školské pomôcky + Ktorú hodinu máš najradšej? Prečo ?- tudni válaszolni , a MF-ben megoldottuk a 8.o./12.,13. a 9.o./15. és a 10.o./16.és 17. feladatokat /Deni t.n. cs./

Matek: Ismétlés:  MF  10/1,3,4,5,6 feladatok HF a MF 11/1., 3. és 12.o./1.,2.

Magyar ny.:  Tananyag TK 10.o .  megoldottuk 10/1a, c + szabály. HF a MF 7.o./1a, b