Csütörtök - okt. 10.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Matek: Szörzás előkészítése : HF  a MF 23.o./ 3,5

Természetismeret: TK 12-o - t5.o. + házi a 15/6, 7 +  tananyag megtanulása

Honismeret: TK 8. és 9.o + HF 9/3,4

Magyar ny.: A szótő és toldalék: a -t toldalékos szavak TK 17. és 18.o. , HF 18/3a,b

Fogalmazás: TK 100.o. A mondatok tartalmi kapcsolata , HF a MF 60.o./3b

Szlovák: Téma : Jeseň TK 28.o.-tól, HF 30.o./4,5 szóban + az öszi képről tudni mondani 4-5 mondatot a tavaly tanultak alapján

Kérem ne feledkezzenek meg a papírgyűjtésről.

2019.okt. 15-én lesz osztályfőnöki óra  13.00 - 13.45 - Sárkányeregetés, legyenek szívesek a sárkányt , már akinek van, összeállítva, köszönöm.

Csütörtök - okt.3.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Honismeret: TK 6. és 7.o tananyaga: Közlekedés, közlekedési eszközök

Természetismeret: TK 10. - 11.o. Hf 10/2 + a tananyag

Magyar ny.: Hosszú kétjegyű elválasztása. TK 14.o /1a,b, 2 és 15.o./3a megoldottuk HF a szabály megtanulása és 15/3b és c

Matek: Geometria - hosszúság mértékegységeit ismételtűk át cm, mm, m . Megoldottuk a MF geometria résznél 1/1, 2,3 majd 2/ 1. HF a MF 2/4 és 3/2 feladatok

Szlovák: Olvasmány a tegnapi + versike

Napközis tanító néni kérései: Minden gyermek vigyen WCpapírt és papírzsebkendőt a napközibe. A havidíjat 10 eurót

 legközelebb november végéig kell befizetni, de egyszerre két havi összeget, azaz a novemberit és a  decemberit is, legyenek szívesek erre odafigyelni.

Szerda - okt. 2.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Szlovák: TK 23.o. Vers: Bola raz jedna trieda - fejből jövő hét keddre, mai tananyag TK 24.o. olvasmány: Kedy má Hanička modrú školu - folyékony, szép olvasás, már holnap feleltetem

Olvasás: TK -ben  Nagy László:  Dióverés c. vers az első öt versszakot kell megtanulni fejből legkésőbb jövő h. szerdáig + a MF 16.o./3 feladat, leget nem pontos az oldalszám, nincs nálam a MF, de bejelölték a gyerekek.

HOLNAP kérem hozzák a tanulók a TERMÉSZETISMERET tankönyvet, zene helyett. Kedden elmaradt, holnap szeretném pótolni, megértésüket köszönöm.

2019. október 7-én , hétfőn SPORTNAP, hátizsák, tízórai,  innivaló, papírzsebkendő és megfelelő ruházat meg cipő is. Jó idő esetén túrázunk, rossz idő esetén sportolunk a tornatermekben. Végzünk 11.30-kor .

PAPÍRGYŰJTÉS - október 10. - 11.  hátul a tornateremnél, 13.30-tól  16.30-ig. Kérjük a papírt összekötni, köszönjük.

Péntek szept.27.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Olvasás: TK16.o. olvasmánya, a MF-et beszedtem, ne keressék

Magyar ny.: Elválsztás szabályai TK 10. o. közepétől - 12.o. közepéig,  HF a MF 8.o./5.f.

Fogalmazás: Írásban lecke nincs

Matek : Ismétlés, HF a MF 16.o./1. f. és a 17.o./1., 3., 5. feladat

Természetismeret: TK 7.o.-9.o. HF: Tudni a víz halmazállapotait, miért fagy meg, hogyan nevezzük  a folyamatot  mikor a folyékonyból szilárd anyag lesz és fordítva, miért olvad a jég . Megfagyott víz különféle formái stb. 

Honismeret: TK 4.-5.o. , HF a Települések c. tananyag + 5./2. feladatot befejezni

Szlovák: Kto pracuje v škole a čo robí? Čarovné slovíčka: ďakujem, prosím, prosím si ..., prosím ťa ...., nech sa páči. Pozdravy és HF még TK 21.o./ Ako sa rozprávame - prečítať niekoľko krát /Deni t.n./

NE felejtsék el a szülők a hétfői SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET. Kellemes hétvégét!

Hétfő - szept. 23.

Írta: Deák Denisza. Beküldve: Házi feladat

Matek: Ismétlés -  HF a MF 14.o./1. f. csak a számítás és az 5. f.

Szlovák: Ismétlés - Rozvrh hodín + Tudni : Najradšej mám ..... /tantárgy neve/ azt is tudni miért + Čo robíme na hodine matematiky, čítania stb. - 2-3 szóval tudni válaszolni. Ma is  és a múlt héten is gyakoroltuk + a MF-be is beírtuk

Olvasás: HF a MF13.o/3. feladat + TK 14.-15. o. olvasmánya

Angol: Kérem készülni az órákra, szóban és írásban is felelni fognak a tanulók. Harmadikban már osztályzott tantárgy. HF a MF-ben a bejelölt feladatok és a TK 26.o/1., 2. feladatok példamondatai alapján  gyakorolni a kijelentő és kérdő mondatokata: It is ... .  Is it ... ? A héten már ebből felelnek

Szülői értekezlet - 2019. szept. 30-án, 16.30-tól a klubban, majd az osztályban folyt. 

2019.szept. 24-én osztályfőnöki óra , vége 13.45-kor, 5.óra után ebédelünk.