Sulihírek

Tolerancia

Írta: Schimek Tamara on .

Tolerancia

Október 9-én a 3. és 4. osztály tanulói részére rendhagyó közös osztályfőnöki órát szerveztünk, melynek témája a tolerancia volt. Ennek a sokfelé szerteágazó gondolkodásnak, tevékenységnek egy szeletével foglalkoztunk, mégpedig a roma-magyar kapcsolatokkal. A vendég, Sárközi Imre, roma-magyar származású zenész, a magyarok és cigányok több száz, ill. ezer éves együttéléséről tartott érdekes előadást a gyerekeknek, akik mindvégig aktívan bekapcsolódtak. A bevezetőben tisztáztuk a tolerancia szó jelentését – mik a szó szinonimái, hol jelenik meg nemcsak a felnőttek, hanem a gyerekek életében, mindennapjaiban is a toleráns /megértő, segítő, elfogadó, türelmes/ magatartás? A szemléltetéssel egybekötött beszélgetésből megtudtuk, hogy a romák ősei két, földrajzilag egymástól teljesen távol eső helyről származnak: Indiából és Egyiptomból. Megismertük azt a kultúrális közeget, amelyben régen éltek, ill. ma élik mindennapjaikat. Olyan régi mesterségek tudói voltak, mint a teknő-ill. hordókészítés, vagy a vályogöntés. A muzsikus cigányok Egyiptomban a fáraókat, később Európában a királyokat szórakoztatták. Közös tőről fakadnak a mondókáink /Kerekecske-gombocska/, a népmeséink /Semmire semmi gondom/. A zenében is sok közös vonás található, erről meggyőzödhettünk a zenehallgatás során. Kiemelt néhány híres roma származású kutatót, politikust, filmszínészt, sportolót, akikre mindnyájan felnézünk, akiket világszerte elismernek. Sárközi Imre a következő mondattal zárta a beszélgetést: „A Földön kétféle ember van: jó és rossz. Mi tartozzunk a jókhoz!“ Köszönjük, hogy empatikus magatartásával, jó hangulatú előadásával igyekezett közelebb hozni egymáshoz eltérő nemzetiségű tanulóinkat!

Komlósi Margit