Sulihírek

Tájékoztatás az iskolai értékelésről

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Tájékoztatás az iskolai értékelésről:
Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében a 2019/2020-as tanévben:
• biztosítson minden tanuló részére igazságos értékelését, tiszteletben tartva az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit
• összpontosítson a szóbeli és írásbeli visszajelzés nyújtására
• fogadja el a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét.
A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által 2020. április 6-án kiadott, ,,Irányelvek az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben“ alapján a farkasdi Alapiskola és Óvoda igazgatósága tudatja iskolánk tanulóival és azok törvényes képviselőivel, hogy a következő tantárgyakat a fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel nem osztályozzuk, úgy, mint eddig sem:
• munkára való nevelés
• zenei nevelés
• képzőművészeti nevelés
• etikai nevelés
• vallási nevelés
• technika
• testnevelés
• polgári nevelés
• informatika
Ezen tantárgyak mellé az év végi bizonyítványban az „abszolválta” kifejezés kerül.
A többi tantárgy esetében az értékelés az Oktatási Minisztérium által előirányzott utasítások szerint valósul meg. Az első évfolyam tanulói az év végi bizonyítványban kizárólag szóbeli értékelést kapnak a tōbbi évfolyamban érdemjegyeket kapnak a tanulók a tōbbi tantárgyból.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pedagógiai tanács döntése értelmében azon tanulók, akik nem teljesítik a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményt értek el, illetve azon tanulóknál, akik figyelmeztetés után sem kapcsolódnak be a távoktatásba, elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatás, melyre leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig kerülhet sor.
Tisztelettel: az iskola igazgatósága