Sulihírek

SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN a farkasdi alapiskolában

Írta: Keresztesi Ildikó on .

A szlovákiai magyar gyermekek döntő hányadának az államnyelvvel való ismerkedése az alapiskolai tanulmányok megkezdésével válik rendszeressé. Ahhoz, hogy magát a szlovák nyelvet - az anyanyelv mellett - mint második nyelvet végül felhasználói szinten elsajátíthassák, több tényező függvényének kölcsönhatása alkotja. Nélkülözhetetlen az iskolákon használatos módszerek, tankönyvek, a pedagógus, a tanuló, valamint a szülők egymáshoz és a szlovák nyelvhez való viszonya, de befolyással bír a környezet, valamint a nyelvelsajátításra szánt idő is.

A SZLOVÁKUL JÁTÉKOSAN Polgári Társulás elnöke, Bakos Adrienn a vágfarkasdi alapiskola igazgatónőjének meghívását elfogadva egy módszertani délután keretén belül egy igazán érdekes és a maga nemében egyedi kezdeményezés gyümölcsét mutatta be a jelenlévő pedagógusoknak, akik nemcsak a helyi iskola képviselői voltak, hanem érkeztek Negyedről, Zsigárdról, Peredről, Muzsláról, Felsōszelibōl, Feketenyékrōl, Tallósról, Kürtről, sőt, Ipolyszalkáról is.

Adrienn célja egy új oktatási módszerrel játékos formában lekötni a gyermekek figyelmét, valamint – ahogyan az a társulás honlapján is megfogalmazódik - a kommunikáció alapú szlovák nyelvoktatás, valamint a nyelvtan beépítése magába a kommunikációba, vidáman, lendületesen, könnyedén. Ezért egy több éve meglévő és ingyenesen működő - nemcsak a saját diákjainak készült -szlovák nyelv oktatásához használható segédanyagokat tömörítő weboldal szerkesztése mellett olyan tankönyv- és módszertani segédanyagok kidolgozását vállalta, mely által a pedagógus a mindennapi szlovák nyelv oktatását változathatja meg, akár alapjaiban. Lényeg a lendületen, a játékosságon, a láthatatlan korlátok lebontásán van.

Az idei 2020-as évre az első évfolyam tankönyvcsomagján kívül elkészült a másodikosoknak szánt csomag is. A mintaórán belül a szerző bemutatta a jelenlévőknek az említetteket, mely tartalmazott egy számos kommunikációs játkékötletet, szókincsfejlesztőket, tippeket és trükköket magában rejtő tanári segédkönyveket, képes mellékletet, mese CD-t, valamint egy foglalkoztató füzetet is.

Egy közös, és véleményünk szerint izgalmas és tanulságos vita után pedig bízunk benne, hogy a résztvevők pozitív élménnyel gazdagodva hagyták el iskolánk kapuit. Hiszünk abban, hogy a különböző oktatási módszerekre nyitott pedagógusok mindig megtalálják nemcsak a saját, de a diákjaik számára is a lehető legjobb szlovák nyelv oktatási módot.