Sulihírek

Értékelés a távoktátás ideje alatt 2020/2021- 1. félév:

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Az 1. évfolyamban szóbeli értékelés lesz.

Az 2-4. évfolyamon osztályozzuk a következő tantárgyakat: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (3-4. évfolyam), matematika, környezetismeret, természetismeret, honismeret.

Nem osztályozzuk:  informatika, testnevelés és sport, az etikai nevelés, a vallási nevelés,  képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés tantárgyakat.

Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta / nem abszolválta – kifejezést írjuk.

Az 5-9. évfolyamokban osztályozzuk  a következő tantárgyat: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz.

Nem osztályozzuk: állampolgári ismeretek, informatika, etikai nevelés, vallási nevelés, technika, zenei nevelés, environmentális nevelés, képzőművészeti nevelés, testnevelés és sport tantárgyakat.

Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta / nem abszolválta – kifejezést írjuk.

Az integrált tanulók tantárgyainak osztályzása:

- osztályozva: magyar nyelv, szlovák nyelv , matematika, munkára nevelés, honismeret, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz

- nem osztályozva: informatika, testnevelés és sport,  zenei nevelés, képzőmvészeti nevelés, etikai nevelés, vallási nevelés, állampolgári ismeretek. Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta/nem abszolválta  – kifejezést írjuk.

(Részletesebb információ a 2020. november 3-i bejegyzésben található.)