Sulihírek

Információ a felső tagozatos tanulók iskolába lépéséről

Írta: Keresztesi Ildikó on .

A farkasdi Alapiskola és Óvoda fenntartója az iskola vezetőségével egyeztetett az iskola 2020. 12 .7-i megnyitásáról a felső tagozatos tanulók számára.
Az Országos Közegészségügyi Hivatal hatályos, 2020.12.04-én kiadott rendelete alapján, feltételekhez kötött a tanulók iskolalátogatása: a tanulóknak a törvényes képviselőnek és a felső tagozaton tanító pedagógusoknak fel kell mutatni 7 napnál nem régebbi COVID 19 antigéntesztjének negatív eredményét, ill. RT-PCR teszt negatív eredményét.
A farkasdi Alapiskola és Óvoda felső tagozatos tanulói ezért változatlanul online oktatáson vesznek részt 2020.12.07-től.
Bízunk benne, hogy az új évben tisztázódik a tanulók iskolába lépésének helyzete, és gyermekeink januártól a korábban megszokott rendben mehetnek iskolába.
 
Tisztelettel az iskola fenntartója és igazgatósága

 

Rajzversenyek

Írta: Varga Andrea on .

A „Várak és erődtemplomok – történelmünk dicső hírmondói” című rajzpályázatra a Kárpát-medencéből és a nagyvilág diaszpóra közösségeiből iskolánk tanulói is beneveztek szép munkáikkal.  A pályázatot a Rákóczi Szövetség július 14-én hirdette meg, arra bátorítva az általános iskolás diákokat, hogy a lakóhelyükhöz közeli, vagy a tanuló szívéhez közelálló tetszőleges Kárpát-medencei várról készített rajzzal pályázzanak. A pályázatban résztvevő tanulók: Pál Edina (6.o.), Szabó Ágnes (7.o.), Schimek Eszter (7.o.). A beküldött rajzok az alábbi címen tekinthetők meg:

https://www.rakocziszovetseg.org/fooldal-n/64-aktualis/1407-galeria-varak-es-erodtemplomok-tortenelmunk-dicso-hirmondoi-rajzpalyazat

A földművelésügyi minisztérium támogatásával a Szlovák Mezőgazdasági és Élelmiszer-ipari Kamara az Élelmiszerekről való ismeretek elnevezésű központtal együttesen Beszéljünk az ételről címmel vetélkedőt szervezett az alapiskolák számára, mely vetélkedőbe iskolánkról Pál Edina (6.o.), Kiss Lilla (6.o.), Molnár Krisztina (9.o) és Varga Szilvia (9.o.) tanulóink neveztek be.

 A XIII. Harmos Károly Országos Képzőművészeti Pályázatra  beneveztek iskolánk tanulói szebbnél-szebb alkotásokkal. Varga Szilvia (9.o.) díjazott lett, Pál Edina (6.o.) eredményes alkotó lett, alkotását kiállításra méltónak ítélte a zsűri. A díjnyertes gyermekmunkákból kiállítás készül, mely megtekinthető Pozsonyban, a Szlovák Nemzeti Múzeum, a Szlovákiai Magyar Kultúra Múzeumában (Žižkova ulica 18) 2021. február 17. - 2021. április 15. között.

Szívből gratulálunk minden aktív résztvevőnek, és további sok sikereket kívánunk!

Felkészítő pedagódus: Varga Andrea

Modern falvédők- rajzverseny

Írta: Varga Andrea on .

A Galántai Honismereti Múzeum a Feliratos textilfalvédők című kiállítás kapcsán versenyt hirdetett modern feliratos falvédő legjobb tervére.  Iskolánk tanulói is bekapcsolódtak, ötletesebbnél- ötletesebb feliratokat, versikéket faragtak, melyekhez vizuális tervet is készítettek. A rajzversenybe bekapcsolódott tanulók: Pál Edina (6.o.), Kiss Lilla (6.o.), Katona Dalma (7.o.), Szabó Ágnes (7.o.), Molnár Krisztina (9.o.) és Varga Szilvia (9.o.).

A legjobb falvédő tervére meghirdetett verseny nyertese I.kategóriában Pál Edina lett. Szívből gratulálunk és további sok sikereket kívánunk!

Felkészítő pedagódus: Varga Andrea

Szūlők figyelmébe!

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Tisztelt Szūlők, Kedves Tanulók!

A Pedagógiai Tanács dōntése értelmében iskolánk a kōvetkező pontok szerint műkōdik:

-Az 5-9. évfolyam tanulói részére távokatatást vezettünk be 2020.10.26-tól visszavonásig.

-A tanulók a 2020.10.23-án elfogadott órarend szerint tanulnak.

-A távoktatás a Google Classroom, Zoom, Goggle Meet, stb. programok segítségével valósul meg.

-Azon tanulók részére, akik technikai okokból nem tudnak bekapcsolódni a távoktatás ezen formáiba, a feladatokat, magyarázatokat, feladatlapokat, stb. nyomtatott formában biztosítjuk. Ezek a tanulók/tōrvényes képviselők ezt jelzik az osztályfōnőkōknek.

-Azon tanulók szūleit, akik nem vesznek részt a távoktatásban, írásban figyelmeztetjūk.

-Az 1-4. évfolyam tanulói részére a tanítás az iskolában a szokványos módon történik a 2020.10.23-án elfogadott órarend szerint visszavonásig.

-A folyamatos értékelés kombinált módon történik: jeggyel, szóbeli magyarázattal, százalékos értékeléssel.

-A záróértékelés jeggyel való osztályzással történik minden évfolyamban a következő tantárgyakon belül:

1-4.évf.: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, angol nyelv, matematika, természetismeret, honismeret.

5-9.évf.: magyar nyelv és irodalom, szlovák nyelv és szlovák irodalom, angol nyelv, matematika, történelem, földrajz, biológia, fizika, kémia.

 

-A pedagógus köteles a tanulókat értesíteni az általa tanított tantárgyon belül a folyamatos, ill. a záróértékelés módjáról, formáiról.

-A felső tagozatos tanulókra vonatkozóan – a szülők/törvényes képviselők kötelesek értesíteni gyermekük osztályfőnökét legkésőbb aznap 7,55 óráig, hogy gyermekük nem tud részt venni a tanításon, távoktatáson és milyen okból.

-A napkōzi 16 óráig ūzemel visszavonásig.

-Az ebéd biztosítva van.

2020. október 23.

Közös felelősség

Írta: Keresztesi Ildikó on .

2020. november 1-től megváltoztak a szabályok, kérjük Önöket, figyelmesen olsvassák el és tartsák be! Vigyázzunk egymásra! További információkért forduljanak az iskola vezetőségéhez.

https://www.minedu.sk/data/att/17780.pdf