Sulihírek

Tájékoztatás az iskolai értékelésről

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Tájékoztatás az iskolai értékelésről:
Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A tanulók értékelésének alapelvei a megszakított oktatás idejében a 2019/2020-as tanévben:
• biztosítson minden tanuló részére igazságos értékelését, tiszteletben tartva az otthoni felkészülés és távoktatás egyedi feltételeit
• összpontosítson a szóbeli és írásbeli visszajelzés nyújtására
• fogadja el a tanulók oktatási feltételeinek egyediségét.
A Szlovák Köztársaság Oktatási, Tudományos, Kutatási és Sportminisztériuma által 2020. április 6-án kiadott, ,,Irányelvek az alapiskolás tanulók értékeléséhez az oktatás felfüggesztése által okozott rendkívüli helyzetben a 2019/2020-as tanévben“ alapján a farkasdi Alapiskola és Óvoda igazgatósága tudatja iskolánk tanulóival és azok törvényes képviselőivel, hogy a következő tantárgyakat a fennálló rendkívüli helyzetre való tekintettel nem osztályozzuk, úgy, mint eddig sem:
• munkára való nevelés
• zenei nevelés
• képzőművészeti nevelés
• etikai nevelés
• vallási nevelés
• technika
• testnevelés
• polgári nevelés
• informatika
Ezen tantárgyak mellé az év végi bizonyítványban az „abszolválta” kifejezés kerül.
A többi tantárgy esetében az értékelés az Oktatási Minisztérium által előirányzott utasítások szerint valósul meg. Az első évfolyam tanulói az év végi bizonyítványban kizárólag szóbeli értékelést kapnak a tōbbi évfolyamban érdemjegyeket kapnak a tanulók a tōbbi tantárgyból.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a pedagógiai tanács döntése értelmében azon tanulók, akik nem teljesítik a távoktatás követelményeit és az oktatás felfüggesztését megelőző időszakban elégtelen eredményt értek el, illetve azon tanulóknál, akik figyelmeztetés után sem kapcsolódnak be a távoktatásba, elrendelhető a felsőbb évfolyamba való lépés előtti vizsgáztatás, melyre leghamarabb két hónappal az oktatás újrakezdése után, vagy 2020. augusztus 31-ig kerülhet sor.
Tisztelettel: az iskola igazgatósága

 

Online oktatás - FONTOS információk!

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Tisztelt Szülők, Kedves Tanulók!
A múlt héten próbaüzemmódban dolgoztunk a GOOGLE CLASSROOMBAN. Mától a tanulók megkapják a feladatokat a virtuális osztályteremben (1-3. osztályok egyéb formában- osztályfőnök utasításai alapján) Igyekszünk a legfontosabb tananyagokra összpontosítani, több időt hagyni a felkészülésre. Tudjuk, hogy nem rendelkezünk egyforma körülményekkel. Azoknak a tanulóknak, akiknek nincs internet hozzáférésük, nyomtatott formában juttatjuk el a feladatokat péntekenként. Ha nem találunk senkit otthon, akkor a postaládába tesszük. Akik bejelentkeztek az online platformba, azok ott kapják az összes feladatot. Felhívjuk minden tanuló figyelmét, hogy a kapott feladatokat meg kell csinálni. Ha bárkinek kérdése van, nyugodtan forduljon az osztályfőnökhöz. Minden kolléga elég időt hagy a tanulóknak a feladatok megoldására és visszaküldésére. A visszaküldött feladatok evidálva vannak a rendszerben. (akik feladatlapon dolgoznak, azok az összegyűjtött feladatlapokat leadják, amint iskolába megyünk). Minden tanulónak ajánljuk a rendszeres munkát, ne hagyjátok, hogy összegyűljön egyszerre sok, rendszeresen dolgozzatok, tanuljatok! Ha valamit nem tudtok, bátran kérdezzetek. Hamarosan online is kapcsolatba lépnek veletek a tanító nénik és a tanító bácsi.
Amennyiben technikai nehézségetek adódna, bátran keressétek fel Szarka Bea tanító nénit mailben, vagy akár telefonon. (Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.)
További információk az: https://www.ucimenadialku.sk/ oldalon találhatóak.
Kedves Tanulók! Alakítsatok ki egy rendszert, hogy legyen idő a tanulásra és a pihenésre egyaránt. Vigyázzatok magatokra és egymásra!
Keresztesi Ildikó

 

Beíratás az 1. osztályba

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Értesítjük a Tisztelt Szülőket, hogy az első osztályba való beíratás időpontja

2020. április 23. délután 15:00-tól 17:00-ig és 2020. április 24. délelőtt 10:00 és 12:00 közötti időszakban lesz.

A farkasdi iskolaköteles gyermekeknek postázzuk a kitöltendő nyomtatványokat, de az iskola weboldalán is megtalálhatóak lesznek. Igény szerint e-mailben is el tudjuk küldeni. Ezt az igényüket szíveskedjenek tudatni velünk az iskola e-mail címén: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Személyesen az iskola igazgatóságán 2020. április 23. délután 15:00-tól 17:00-ig és 2020. április 24. délelőtt 10:00 és 12:00 óra között. Megkérjük a Tisztelt Szülőket, hogy mailben vagy az iskola Facebook oldalán előre egyeztessenek időpontot lehetőség szerint.

 

 
A kitōltōtt dokumentumokat postán is kūldhetik az iskola címére: Alapiskola és Óvoda, Farkasd 1547, 925 84 ZŠ s MŠ s VJM Vlčany   -  határidō:  április 15.
 
 

 

Egyéb fontos információk:

A beiratkozás a gyermek részvétele nélkül történik. A beiratkozáshoz szükséges dokumentumokat (a gyermek születési anyakönyvi

kivonatának másolata, a törvényes képviselő személyazonossági igazolványának másolata,

a gyermek betegbiztosítási kártyájának másolata) kérjük elhozni.

A sajátos nevelést igénylő gyermekek törvényes képviselői legkésőbb 2020. június 15-ig

(nem szükséges a beiratkozásig) eljuttatják a pedagógiai-pszichológiai tanácsadók (Centrum

pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie) nyilatkozatát az iskolának.

Abban az esetben, ha a törvényes képviselő kérvényezi gyermeke kötelező iskolalátogatásának halasztását, a következő dokumentumok szükségesek:

- törvényes képviselő írásbeli kérvénye,

- gyermekorvos ajánlása,

- pedagogiai-pszichológiai tanácsadó véleményezése.

A szükséges dokumentumokat legkésőbb a tanítás újrakezdését követő 4 héten belül kell

eljuttatni az iskolába.

Kérjük a koronavírussal kapcsolatos higiéniai szabályok fokozott betartását a beiratkozás során! Köszönjük.

Žiadosť o prijatie do prvého ročníka ZŠ

Dotazník zápisu žiaka do 1 ročníka

Pályázati igénylőlap 2020

Žiadosť o odklad začiatku povinnej školskej dochádzky

 

Valentin-napi Diákbál

Írta: Varga Andrea on .

Karnevál 2020.2.14.

Írta: Schimek Tamara on .