Sulihírek

Értesítés! 2021. február 5.

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei, mint a területi illetékességükbe tartozó óvodák és általános iskolák fenntartói, 2021. február 5-én tartott közös értekezletükön úgy határoztak, hogy a megnevezett önkormányzatok óvodái és általános iskolái 2021. február 8-tól legkevesebb egy hétig továbbra is ZÁRVA TARTANAK.

Az iskolák és óvodák fenntartóinak döntését az egyes településeken és az egész Vágsellyei járásban tapasztalható rendkívül kedvezőtlen járványügyi helyzet indokolja, ugyanis a Vágsellyei járás a IV. veszélyességi szintű besorolást kapta (fekete körzet).

A Szociális Biztosító, a Vágsellyei Járási Hivatal válságkezelési osztályának, valamint a Nyitrai Járási Hivatal válságstábjának nyilatkozatai alapján a járványügyi helyzet felmérése után az iskolák és óvodák bezárásáról szóló döntés teljes mértékben a fenntartók, tehát a községek hatáskörébe  tartozik. Mivel a szülők az iskolák és óvodák zárva tartása miatt továbbra sem helyezhetik el gyermekeiket az óvodákban és az iskolákban, a szülők továbbra is igényelhetik a Szociális Biztosítótól a járványügyi gondozási pótlékot.

Deáki, Pered, Zsigárd, Vágfarkasd és Negyed községek polgármesterei a jövő hét folyamán újraértékelik a következő átfogó tesztelés eredményeit, valamint a Nyitrai Közegészségügyi Hivatal járványügyi ajánlásait, ezt követően pedig újratárgyalják az oktatási intézményeikről szóló jelenlegi határozatukat úgy, hogy a lehető legnagyobb mértékben biztosítani tudják a gyerekek, diákok, szülők és rokonok egészségvédelmét a Covid-19 megbetegedéstől.

A farkasdi óvoda az első vonalban dolgozók gyermekeik számára február 8-ától továbbra is, azaz változatlanul müködni fog!!!

A megnevezett települések képviselői ezen kiszámíthatatlan betegségében szenvedő lakosoknak szövődménymentes, korai felépülést kívánnak, a vágsellyei járás többi lakosának pedig sok erőt, kitartást, türelmet és főleg jó egészséget kívánnak ebben a nehéz helyzetben!

ÉRTESÍTÉS! 2021. 1. 28.

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Értesítjük a Szülőket, hogy a rossz epidemiológiai helyzet miatt a 2021/9418:2-A1810 határozat alapján, valamint Farkasd község polgármesterének határozata alapján az óvoda és a napközi nem üzemel 2021. 2. 1-től 2021. 2. 5-ig. A tanítás távoktatás formájában valósul meg az 1-9. évfolyam tanulói számára.

 

Értékelés a távoktátás ideje alatt 2020/2021- 1. félév:

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Az 1. évfolyamban szóbeli értékelés lesz.

Az 2-4. évfolyamon osztályozzuk a következő tantárgyakat: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv (3-4. évfolyam), matematika, környezetismeret, természetismeret, honismeret.

Nem osztályozzuk:  informatika, testnevelés és sport, az etikai nevelés, a vallási nevelés,  képzőművészeti nevelés, zenei nevelés, munkára nevelés tantárgyakat.

Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta / nem abszolválta – kifejezést írjuk.

Az 5-9. évfolyamokban osztályozzuk  a következő tantárgyat: szlovák nyelv és szlovák irodalom, magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, matematika, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz.

Nem osztályozzuk: állampolgári ismeretek, informatika, etikai nevelés, vallási nevelés, technika, zenei nevelés, environmentális nevelés, képzőművészeti nevelés, testnevelés és sport tantárgyakat.

Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta / nem abszolválta – kifejezést írjuk.

Az integrált tanulók tantárgyainak osztályzása:

- osztályozva: magyar nyelv, szlovák nyelv , matematika, munkára nevelés, honismeret, fizika, kémia, biológia, történelem, földrajz

- nem osztályozva: informatika, testnevelés és sport,  zenei nevelés, képzőmvészeti nevelés, etikai nevelés, vallási nevelés, állampolgári ismeretek. Ezekből a tantárgyakból a bizonyítványra az abszolválta/nem abszolválta  – kifejezést írjuk.

(Részletesebb információ a 2020. november 3-i bejegyzésben található.)

Konzultációs órák

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Értesítjük a Szülőket, hogy a lenti beosztás szerint konzultálhatnak a pedagógusokkal:

ÉRTESÍTÉS! 2021. 1. 22.

Írta: Keresztesi Ildikó on .

Értesítjük a Szülőket, hogy a rossz epidemiológiai helyzet miatt a 2021/9418:2-A1810 határozat alapján, valamint Farkasd község polgármesterének határozata alapján az óvoda és a napközi nem üzemel 2021. 1. 25-től 2021. 1. 29-ig. A tanítás távoktatás formájában valósul meg az 1-9. évfolyam tanulói számára.